Welkom, je kan nu inloggen of inschrijven   

S.W.A.V.

S.W.A.V. is een wettig erkende vereniging zonder winstoogmerk (vzw) voor apothekers en farmaceutisch technisch assistenten uit alle disciplines: officina- (titularissen, provisoren, adjuncten), hospitaal-, industrieapothekers, klinisch biologen, apothekersleraars,...

Deze eigenheid garandeert een grote solidariteit en een goede doorstroming van informatie. De beroepsvereniging bestaat sinds mei 1981 en werd in 2018 omgezet naar een vzw. Ze organiseert haar activiteiten binnen de provincie Oost- en West-Vlaanderen.


S.W.A.V. is vooral actief in het organiseren van nascholing. Een stevige wetenschappelijke basis moet de apotheker toelaten zijn taak als farmacoloog, kenner van het geneesmiddel en raadgever goed uit te voeren. S.W.A.V. biedt met zijn ruim en aantrekkelijk wetenschappelijk programma de mogelijkheid aan de apothekers om "de kenner van het geneesmiddel" te blijven.

De inschrijving voor een jaarcyclus omvat de toegang tot de wetenschappelijke en sociale activiteiten. S.W.A.V. wil u ook een sociale ondersteuning aanbieden onder de vorm van info en advies.

Verplichte navorming

Op 31 juli 2014 verscheen het Koninklijk Besluit “betreffende de permanente vorming van de apothekers van de voor het publiek opengestelde officina's”. De verplichting om navorming te volgen ging in vanaf 1 januari 2015 voor elke actieve officina-apotheker: titularis, adjunct of vervanger. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen deeltijds en voltijds actieve collega's.

Accreditatie en Pharfolio voor S.W.A.V.-opleidingen

Elke apotheker moet gemiddeld 20 vormingspunten per jaar verzamelen. Naargelang het domein dat aan bod komt en naargelang je zelf lesgever bent of een les volgt, verzamel je 1 tot 4 punten per uur. Elke apotheker bepaalt vrij zijn of haar vormingsprogramma en moet de gevolgde opleidingen noteren in het kwaliteitshandboek van de apotheek. Uiteraard is het (zeker voor adjuncten en vervangers) zinvol om je persoonlijk overzicht bij te houden in het Pharfolio (zie www.pharfolio.be) waar de S.W.A.V.-opleidingen ook terecht in komen. Het jaarlijks gemiddelde van 20 punten moet behaald worden op basis van een periode van 3 jaren, met een evenwichtige verdeling over die 3 jaren. Concreet kan je dus een achterstand in het ene jaar goed maken in het volgende of een extra inspanning nog een paar jaar daarna laten doorwegen.

Maar wij blijven ook verder registreren (als dubbele controle) met de aanwezigheidsstrookjes die u bij de uitnodigingen ontvangt. S.W.A.V. zal zijn verantwoordelijkheid als organisator plichtsbewust ter harte nemen om volledig te voldoen aan de wettelijke bepalingen van de accreditatie. Wij vragen ook hiervoor uw medewerking door steeds uw identiteitskaart en het aanwezigheidsstrookje mee te brengen naar de lessen. Jaarlijks krijgt u van ons ook nog een aanwezigheidsattest dat kan dienen voor uw kwaliteitshandboek en voor de vergoeding via het paritair fonds indien uw werknemer bent.

S.W.A.V. vraagt accreditatie aan voor officina-apothekers en voor ziekenhuisapothekers. Voor de opleidingen die doorgaan aan de Kulak vraagt het post-universitair centrum van de Kulak de accreditatie aan voor artsen en tandartsen. Zij moeten zich vooraf inschrijven via email: info.puc@kuleuven-kulak.be. Het PUC zorgt voor de facturatie en voor de aanwezigheidsattesten van artsen en tandartsen.

Schrijf je nu in voor de jaarcyclus van SWAV en ondek onze talloze voordelen